GROA Capital yra licencijuota investicijų valdymo įmonė, kurios tikslas – tvarios investicijos. GROA Capital investuoja į komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse.

APIE MUS

GROA Capital yra prižiūrima Lietuvos banko ir turi pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą išduotą veiklos leidimą

GROA Capital šiuo metu valdo fondus GROA Real Estate Fund I, GROA Real Estate Fund II ir GROA Real Estate Opportunity Fund

GROA strategija

Siekiame skatinti ekonomikos augimą bendradarbiaudami su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, stengiamės prisidėti prie regionų, kuriuose veikiame, gerovės.
Visa tai darome remdamiesi pagrindinėmis mūsų vertybėmis – atsakomybe, sąžiningumu ir kompetencija

Mūsų tikslas – įsitvirtinti tarp aukščiausio lygio turto valdymo bendrovių savo investuotojams uždirbant išskirtinę grąžą su priimtina rizika, tačiau tuo pačiu ir apsaugant mūsų klientų investicijas nuo neigiamų ekonominių rinkos ciklų svyravimų

FONDAI

GROA Real Estate Fund I

(investicinis periodas baigėsi
2022 m. birželio 30 d.)
Strategija

Core

Bendras fondo dydis

Virš €100 milijonų

Daugiau

GROA Real Estate Fund II

Strategija

Core

Planuojamas bendras fondo dydis

Virš €150 milijonų

Daugiau

GROA Real Estate Opportunity Fund

Strategija

Oportunistinė

Planuojamas bendras fondo dydis

Virš €150 milijonų

Daugiau

Veiklą prižiūri:

Audituoja:

Turtą vertina:

Turto saugojimo funkcijas atlieka:

Investicinių fondų vienetai siūlomi tik informuotiems / profesionaliems investuotojams. Minimali investicijų suma – 125 000 EUR.

INVESTUOTOJAMS

Groa Capital valdo tik profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams skirtus fondus

Minimali investavimo į fondą suma – 125 000 Eur.

KONTAKTAI